Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
     
+48 (22) 499 39 91 info@babycam.pl
Pobierz katalog

O programie

    Firma BabyCam uczestniczy w programie Radosna Szkoła od samego początku, a więc od 2009 roku. Z urzędami współpracujemy od wielu lat, często dostosowując naszą ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Aktualna sytuacja na rynku placów zabaw wskazuje na fakt, iż urzędy coraz częściej rezygnują z programu Radosna Szkoła.

Trudna sytuacja finansowa urzędów i szkół uniemożliwia inwestycje, z drugiej strony jednak MEN narzuca wymóg posyłania do szkół dzieci 6-letnich i zagwarantowanie im odpowiednich warunków nauki, a przede wszystkim zabawy na placu zabaw.
Wszystko to sprawia, że urzędy nie są w stanie wywiązać się z obowiązków narzuconych im przez ministerstwo. Dlatego też, po wielu rozmowach z urzędami i konsultacjach z dyrektorami szkół stworzyliśmy Alternatywę, dzięki której zyskają Państwo realne możliwości wybudowania placu zabaw.

                      
Analiza porównawcza budowa placu zabaw z programu Radosna Szkoła oraz Alternatywy
 Prosta kalkulacja budowy placu zabaw:

Radosna SzkołaAlternatywa
Mały plac zabaw 120 000 złMały plac zabaw 30 000 zł - 40 000 zł
Duży plac zabaw 215 000 zł
Duży plac zabaw 50 000 zł - 70 000 z
                                
  + każdy plac zabaw objęty jest TARCZĄ  BEZPIECZEŃSTWA bez dodatkowych kosztów

 

Co to jest TARCZA BEZPIECZEŃSTWA?
1.    wandaloodporne urządzenia
2.    gwarancja 5 lat
3.    system monitoringu placu zabaw

Tarcza bezpieczeństwa zapewnia ochronę placu zabaw w sposób kompletny, jak jeszcze nigdy wcześniej. Place zabaw objęte Tarczą bezpieczeństwa gwarantują, iż zamontowane urządzenia będą służyć dzieciom długie lata, a dyrektorzy szkół bądź administratorzy obiektów zabawowych będą mieć ,,spokojną głowę’’ o bezpieczeństwo bawiących się dzieci.


Najczęściej zadawane pytania przez dyrektorów szkół oraz przedstawicieli gmin i urzędów miast

Dlaczego place zabaw budowane w programie Radosna Szkoła są tak drogie?
Place zabaw budowane w ramach rządowego programu Radosna Szkoła są wyjątkowo drogie. Głównym tego powodem jest konieczność realizacji inwestycji zgodnie z bardzo szczegółowymi i niestety nie zawsze logicznie uzasadnionymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Abstrakcyjnie wysoki jest przede wszystkim koszt wykonania nawierzchni, które zgodnie z zaleceniami resortu koniecznie musi być z pomarańczowo-niebieskiej gumy (lub w przypadku terenów będących pod ochroną konserwatorską – zielone) Wraz z wykonaniem niezbędnego podłoża często stanowi nawet aż 70% kosztów całej inwestycji.

Jaki jest powód rezygnacji urzędów i gmin z RS?
Najczęściej głównym powodem rezygnacji są wysokie koszty realizacji całej inwestycji oraz konieczność jej współfinansowania, co w praktyce oznacza przeznaczenie z budżetu urzędu 60 tys. na mały lub 120 tys. zł na duży plac zabaw. Okazuje się, iż samorządom zdecydowanie bardziej opłaca się więc zrezygnować z dotacji i wybudować place z podobnymi urządzeniami (a często nawet z większą ich liczbą), ale na piasku lub trawie. Rządowe place są bardzo drogie a gumowe podłoże to ponad połowa wartości całej inwestycji. Odpowiednia warstwa piasku czy żwirku może nawet lepiej amortyzować podczas ewentualnego upadku dziecka, trzeba o nią tylko trochę bardziej dbać.  Poza tym długie i skomplikowane procedury przetargowe, później także dodatkowe odbiory i kontrole MEN również skutecznie zniechęcają samorządowców do korzystania z rządowych dotacji.

Główne powody rezygnacji to:
  • olbrzymie koszty realizacji całej inwestycji
  • nienaturalnie wysokie koszty ułożenia nawierzchni bezpiecznej względem kosztów zakupu urządzeń, wymagana nawierzchnia w ściśle określonych kolorach
  • bardzo duża ilość restrykcyjnych wymogów oraz formalności, które trzeba spełnić aby plac został odebrany przez kontrolerów działających w imieniu MEN
  • wydłużone procedury związane z odbiorem wybudowanego placu skutkujące wstrzymywaniem wypłaty II transzy środków
  • wydłużony czas realizacji całej  inwestycji, często przedłużająca się ze względów formalnych procedura przetargowa wyboru wykonawcy
  • prace budowlane wykonywane dopiero w okresie jesiennym, odbiory wybudowanych placów często dopiero w okresie zimowym
Czy jest wymóg budowy placu zabaw w szkole?
Tak. Program "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. Z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, jego główne zadania to:
  • ułatwienie 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
  • umożliwienie korzystania dzieciom z terenów wiejskich dostępu do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
  • stworzenie  takich warunków do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Jednakże wymóg ten nie nakazuje budowy placu zabaw TYLKO I WYŁĄCZNIE w ramach programu Radosna Szkoła!

Czy można rozłożyć koszty budowy placu zabaw na raty bądź zakupić urządzenia na kredyt ?
Tak, jest taka możliwość. W związku z ogólnie trudną sytuacją finansową np. urzędów przygotowaliśmy specjalną ofertę, dzięki której klient otrzyma zakupione urządzenia
 w ustalonym terminie, a zapłata za nie nastąpi za pośrednictwem banku, który udzieli kredytu na preferencyjnych warunkach na tę transakcję. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.

Czy plac wybudowany poza programem Radosna Szkoła musi spełniać wymogi MEN?
Każdy plac zabaw, także ten wybudowany poza programem Radosna Szkoła, musi być przede wszystkim bezpieczny dla użytkujących go dzieci i to zarówno jeżeli chodzi o zamontowane urządzenia jak również wykonaną nawierzchnię. Również Ministerstwo ma na celu  głównie dobro dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka jakiegokolwiek wypadku. Jednakże niektóre wymogi stawiane przez MEN są zbyt wydumane, trochę na wyrost, nie są poparte żadnym racjonalnym argumentem, np.: konkretny kolor nawierzchni – koniecznie pomarańczowo-niebieski, bądź też ściśle określone wielkości powierzchni: całego placu, także nawierzchni pomarańczowej, niebieskiej, a nawet obszaru zieleni.

Czy place wybudowane poza programem mają wszystkie certyfikaty i są wybudowane z normami PN EN 1176 ?
Oczywiście tak. Głównym priorytetem, którym należy kierować się przy budowie placu zabaw jest bezpieczeństwo użytkujących go dzieci. Dlatego też powinien on być przede wszystkim bezpieczny, a to oznacza, iż wszystkie montowane urządzenia powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1176 i posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ten fakt. Co więcej pod urządzeniami musi zostać wykonana odpowiednia grubość nawierzchni (kwestię tę reguluje również norma PN-EN 1177), ale może być to nawierzchnia piaskowa lub trawiasta, która również spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.